نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق محیط زیست، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/nawee.2023.355877.1016

چکیده

دانستن درباره بیابانهای ایران از آن حیث اهمیت دارد که شرایط جغرافیایی و اقلیمی بیابان خود به خود، هیچگاه رو به گسترش نبوده و نیست. آنچه بیابان‌ها را گسترش می‌دهد رابطه‌ای است که از نظر طبیعی مناطق بیابانی با محیط پیرامون خود دارند. تغییر اقلیم در طی چند دهه اخیر سبب شده است که مخاطرات اقلیمی در مناطق بیابانی خسارات جانی و مالی زیادی به بار بیاورد. هدف از این پژوهش برنامه‌ریزی فضایی مخاطرات اقلیمی به منظور کاهش خسارات آن‌ها در مناطق بیابانی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش کاربردی می‌باشد. در ابتدا به شناسایی مهمترین مخاطرات اقلیمی در مناطق بیابانی پرداخته شد. سپس با استفاده از نظر کارشناسان و مصاحبه با آنان مهمترین معیارها و راهبردها در جهت کاهش خسارات مخاطرات اقلیمی در مناطق بیابانی شناخته شدند. نتایج نشان داد خشکسالی، افزایش شدت دما، بارش سنگین و کوتاه مدت، یخبندان ریزگردها و طوفان شن و ماسه و سیلاب‌ها مهمترین مخاطرات اقلیمی در طی چند سال گذشته شناسایی شدند. در این تحقیق هزینه – سود، مشارکت مردمی، ابزارهای تکنولوژی و علمی در دسترس، فشارهای سیاسی و اجتماعی، تناسب و سازگاری با محیط زیست، مدیریت سنتی و دانش بومی، درآمدهای نفتی دولت، مدیریت‌های موقتی، مشکلات مربوط به نوآوری و تغییر روش‌ها، راحت طلبی‌های سیستم‌های اداری دولتی علی بوده و زمان، زیبایی چشم‌انداز، منابع انسانی متخصص، مسائل اورژانسی ناشی از مخاطرات اقلیمی معلول به حساب می‌آیند. نتایج نشان می‌دهد، که تصویب قانون جدید و جامع مرتبط با مخاطرات اقلیمی مهمترین راهبرد حقوقی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial planning of climatic hazards of desert and dry areas and presenting its strategies

نویسندگان [English]

  • Vahid Mardani 1
  • maryam ilanloo 2
  • Neda Orak 3

1 Master's student, field of environmental law, electronic department, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

3 Assistant professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

It is important to know about the deserts of Iran because the geographical and climatic conditions of the desert have never been expanding by themselves. What expands deserts is the relationship that desert areas have with their surrounding environment. Climate change during the last few decades has caused climatic hazards in desert areas to cause a lot of human and financial losses. The purpose of this research is the spatial planning of climatic hazards in order to reduce their damages in desert areas. This research is descriptive-analytical in terms of applied method. At first, the most important climate hazards in desert areas were identified. Then, using the opinion of experts and interviewing them, the most important criteria and strategies to reduce the damages of climate hazards in desert areas were identified. The results showed that drought, increase in temperature intensity, heavy and short-term rainfall, frost, dust storms, and floods were identified as the most important climatic hazards during the past few years. In this research, cost-benefit, people's participation, technological and scientific tools available, political and social pressures, appropriateness and compatibility with the environment, traditional management and indigenous knowledge, government oil revenues, temporary managements, problems related to innovation and changing methods, The convenience of government administrative systems is a factor, and time, the beauty of the landscape, expert human resources, and emergency issues caused by climate hazards are considered as handicaps. The results show that the approval of a new and comprehensive law related to climate risks is the most important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desert
  • climatic hazards
  • spatial planning
  • strategy