دوفصلنامه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست توسط دانشگاه گنبد کاووس منتشر می‌شود.

به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، توسعه و ترویج علوم مهندسی آب و محیط زیست، مقالات پژوهشی را که قبلاً در نشریات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش، چاپ می‌کند. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های خود را در زمینه‌های مختلف آب و محیط زیست در اختیار مجله قرار دهند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش‌ها و مانند آنها منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت محتوای مقاله و ترتیب نام نویسندگان، بر عهده نویسنده مسئول می باشد. 

این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس و انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران است.

 

دسترسی آزاد

تمامی مقالات منتشر شده در نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست به صورت دسترسی آزاد هستند و دریافت اصل مقالات هیچ‌گونه هزینه‌ای برای نویسندگان در برنخواهد داشت.

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

 

مشخصات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه گنبد کاووس

مدیر مسئول: ابوالفضل طهماسبی

سردبیر:  سعید برومندنسب

جانشین سردبیر: معصومه فراستی

آدرس:  استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، خیابان شهید فلاحی، انتهای بلوار بصیرت، دانشگاه گنبد کاووس. (کد پستی: 4971799151)