راهنمای تهیه مقاله

مجله علمی ‹‹رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست››  در زمینه ­های آبیاری، زهکشی، منابع آب،سازه ­های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست ­آبی، آبخیز­داری، آب-هواشناسی (هیدرومتئورولوژی )، هیدرولوژی، آب­های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آن­ها و مقاله ­های تحقیقی را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر به چاپ می­رساند:

پست‌های الکترونیکی مجله:‌   nawee.gonbad.ac.ir و nawee.gku@gmail.com                                                                                                                           

 

الف- شرایط کلی :

1- مقاله مستند به نتایج پژوهش­های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله­ های گردآوری که توسط پژوهندگان صاحب­نظر و بنا به دعوت هیئت تحریریه در زمینه مسائل روز مهندسی آب و محیط زیست تهیه شده­ اند پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهند رسید.

3- مقاله کامل قبلاً یا به طور همزمان ( تا اعلام نظر نهایی این مجله ) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ­ها، سمپوزیوم­ ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

4- مقاله بدون خط خوردگی تایپ و معادل واژه ­های انگلیسی در متن آورده شود.

5- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می­شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

6- نویسندگان، مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده­اند.

7- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

8- نسخه­ های داوری شده مقالات رد شده به نویسندگان برگشت داده نخواهد شد.

9- در مقالات ارسالی، فرمت و قلم­ های مورد استفاده مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.

 

ب - مشخصات بخش­‌های مختلف مقالات :

1- برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه­ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهده­ دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.

2- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

3- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در 250 کلمه که حاوی، هدف ­های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج آن باشد و به صورت  دوستونه به رشته تحریر درآید.

4- کلمات کلیدی: واژه­ های مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند.

5- متن مقاله: بعد از کلید واژه ­ها در اولین صفحه مقاله به صورت دو ستونه شروع شود و تا پایان منابع ادامه یابد.

6- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

7- مواد و روش‌­ها: شامل شرح کامل مواد، روش ­ها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آن­ها کافی است.

8- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات و بحث ­های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده باشد و همچنین نتایج به­دست آمده با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد.

الف- جدول ­ها و شکل ­ها در متن مقاله و نزدیکترین محل بعد از مطلب مربوطه جای داده شوند.

ب- جدول­ ها و شکل­ ها­ی کمتر از یک صفحه کامل، در بالا یا پایین صفحه آورده شوند و به هیچ وجه در میان متن یک صفحه قرار نگیرد.

ج- عنوان هر جدول مختصر و گویای ارتباط عوامل مذکور در جدول با مطالب متن باشد.

د- عنوان هر جدول پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره در بالای جدول ذکر گردد. عنوان شکل، عکس و کارهای ترسیمی به همین ترتیب در زیر آنها ذکر شود. 

ذ- اطلاعات یکسان در قالب جدول یا نمودار ارائه شوند.

ر- جداول، شکل­ها و نمودارهای گرفته شده از سایر منابع با ذکر منبع آورده شود.

ه- هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می ­توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در متن جدول از خطوط عمودی یا افقی استفاده نگردد.

و- هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوطه باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد یکسان باشند می‌توان واحد را در عنوان اصلی آن ذکر نمود.

ز- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیر نویس جدول ارائه گردد و ارتباط آنها با جدول با استفاده از علائم مناسب در بالا ( برای اعداد، سمت راست و برای کلمات، سمت چپ ) به انگلیسی مشخص شود. نتایج بررسی­های آماری با یکی از روش­های علمی، در جدول منعکس شود.

ح- عکس­ ها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

ی- عناوین و مطالب عکس­ ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکل­های ترسیمی به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای متداول تحت ویندوز تهیه شده باشند.

ک- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه­گیری واقع شوند.

9-نتیجه گیری

10-سپاسگزاری: از تأمین­ کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده اند، در متن فارسی و انگلیسی سپاسگزاری شود. 

11- منابع مورد استفاده در متن:تمامی منابع مورد استفاده در متن به صورت لاتین نوشته شوند.

***توجه شود منابع در متن مطابق جدول فوق و به صورت انگلیسی نوشته می­شوند و دیگر نیازی به نوشتن آن­ها به صورت انگلیسی در پاورقی نمی­باشد.***

12- منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

تمامی منابع باید به صورت انگلیسی نوشته شوند. لازم به ذکر است منابع مورد استفاده از مقالات فارسی نیز باید بر اساس همین استاندارد نوشته شوند که در این حالت به آخر منبع،(In Persian)  اضافه می شود. قلم مورد استفاده در این قسمت  Time New Roman با اندازه 10 می­باشد.

 

 

نحوه نوشتن منابع در انتهای مقاله بر اساس استاندارد Harvard

یک نفر نویسنده

Farasati  M. 2014. Effect of soil texture on Nacl dispersivity in soil and simulating by Hydrus 2D model, Journal of Irrigation Science and Engineering, 38(1)111-118.

دو نفر نویسنده

Farasati  M., Seyedian  M. 2013. Effect of Scale on Nacl dispersivity by hydrus 2d. Journal of Water and Soil, 27(4):823-831. (In Persian).

 

بیشتر از دو نفر نویسنده

Farasati  M., Haghighi S., Boroun S.H. 2015. Cd removal from aqueous solution using agricultural wastes. Desalination and Water Treatment, 57(24):1-11.

Farasati  M., Seyedian  M., Boroomandnasab, S., Jaafarzadehd  N., Moazed H.,  Ghamarnia  H. 2006. Batch and column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal. Desalination and Water Treatment, 51(28-30):5863-5872.

Farasati M., Jafarzadeh N., Boroomand S., Moazed H., Abedi Kupaee J., Seyedian M. 2013. Use of Agricultural Nano Adsorbents for Nitrate Removal from Aqueous Solutions. Iran-Water Resources Research, 8(3): 28-38(In Persian).

 Seyedian M., Fathabadi A.H. 2016. Estimation of Bridge Pier Scour Using Statistical Methods and Intelligent Algorithms Seyed. Journal of Civil and Environmental Engineering, 46(2): 1-13.

کتاب

Chanson H. 2004. Hydraulics of open channel flow. Butterworth-Heinemann.

کنفرانس

Farasati M., Seyedian M., Kalteh M. 2019. Investigation the effect of drought on groundwater quality using factor analysis (case study: important plains of Khuzestan province). In 2 nd National Conference on Natural Resources Management (Water, Flood and Environment), Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran.

 

فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله برای نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست

متن مقاله باید به صورت دو ستونه با فاصله خطوط 1/3 و با رعایت حاشیه 2/5 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد

 

جدول 1- اندازه و قلم­های مورداستفاده در مقاله

 

موقعیت استفاده

 

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

 

B Titr Bold

14

نام مؤلفان

 

B Nazanin Bold

11

مرتبه مؤلفان

 

B Nazanin

10

چکیده (تیتر آن)

 

B Nazanin Bold

12

متن چکیده

 

B Nazanin 

11

کلیدواژه‌ها (تیتر)

 

B Nazanin Bold

10

متن کلیدواژه‌ها

 

B Nazanin 

10

عناوین بخش‌­ها

 

B Nazanin Bold

12

متن اصلی مقاله

 

B Nazanin

12

متن داخل شکل‌­ها

 

B Nazanin

10

متن داخل جداول

 

B Nazanin

10

زیرنویس شکل­ها و نمودارها

 

B Nazanin Bold

10

بالانویس جداول

 

B Nazanin Bold

10

منابع لاتین

 

Times New Roman

10

عنوان انگلیسی

 

Times New Roman

Bold

12

نام مؤلفان- انگلیسی

 

Times New Roman

Bold

10

مرتبه مؤلفان- انگلیسی

 

Times New Roman

9

چکیده لاتین

 

Time New Roman Bold

11

متن چکیده لاتین

 

Time New Roman Bold

9

کلیدواژه‌های انگلیسی (تیتر)

 

Times New Roman

Bold

9

متن کلیدواژه‌های انگلیسی

 

Time New Roman

9

 

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب مقالات نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت فایل تعهدنامه

دریافت فایل فرم تعارض منافع