نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

تاسیسات آبرسانی دارخوین از سال 1348 با هدف آبرسانی به بندر امام خمینی (ره) و صنایع پتروشیمی ماهشهر به بهره برداری رسید که پس از تأمین آب مورد نیاز صنایع از طریق ایستگاه پمپاژ کوت امیر اهواز بطور انحصاری تأمین کننده آب شرب شهرستان شادگان و روستاهای تابعه گردید. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Water Gems مدل­سازی الگوی جریان در خط انتقال آب دارخوین صورت گرفت  و به تغییر قطر لوله‌ها و پمپاژ و تاثیر آن بر فشار، سرعت و تلفات پرداخته شد. نتایج نشان داد با کاهش 3/33 درصدی قطر لوله‌ها تلفات فشار در تمامی مسیر زیر 3 متر میباشد. تلفات فشار پایین به دلیل سرعت نرمال میباشد. همچنین کاهش 3/33 درصدی قطر لوله‌ها و کاهش قطر پروانه پمپ‌ها از 500 به 460 میلیمتر باعث کاهش چشمگیر فشار شده است. به طور متوسط فشار در سناریو 1 برابر 75 متر و در سناریو 2 الی 6 به ترتیب برابر با 72، 65، 60، 55 و 40 متر میباشد که شاهد کاهش3/3، 4/12، 7/19، 7/25 و 2/46 درصدی فشار در کل مسیر میباشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Pipe Diameter Reduction on the Flow Velocity and Pressure Drop in the Drakhovein Water Pipeline Using the WaterGEMS

نویسندگان [English]

  • parham joveili 1
  • Mohammad Heidarnejad 2

1 Former M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The Darkhovein Water System was commissioned in 1969 for supplying water to the port of Bandar-e Imam Knomeini and the Mahshahr Petrochemical Complex via the Kut-e Amir Pumping Station in Ahvaz. In addition, it has been the sole source of drinking water for Shadegan County, including villages. In this research, using the Water Gems software, the flow pattern in the Darkhoin water transition line was modeled and the change in the diameter of the pipes and pumping and its effect on the pressure, velocity and losses were investigated. Based on the results, a 33.3% decrease in the pipe diameter resulted in pressure losses of less than 3 m throughout the pipeline. This low pressure drop was due to the normal flow velocity. Furthermore, a reduction in the pump propeller diameter from 500 mm to 460 mm in addition to the mentioned decrease in the pipe diameter led to a significant reduction in pressure. Moreover, the average pressure in Scenario 1 was found to be 75 m, while those in Scenarios 2-6 were 72 m, 65 m, 60 m, 55 m, and 40 m, respectively, indicating pressure drops of 3.3 m, 12.4 m, 19.7 m, 25.7 m, and 46.2 m, respectively, across the pipeline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipe diameter reduction
  • flow velocity
  • pressure drop
  • WaterGEMS
  • Darkhovein Water System