نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 فارغ تحصیل دکتری سازه‌های آبی، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه عمران، محیط زیست، مهندسی معماری و ریاضیات، دانشگاه برشا، برشا، ایتالیا

4 فارغ تحصیل دکتری سازه‌های آبی، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران.

10.22034/nawee.2023.367835.1030

چکیده

استان خوزستان دارای دشت‌های حاصل خیز برای کشاورزی است. در سال‌های اخیر تأمین منظم آب دشت ایذه و باغ‌ملک به‌ویژه برای مصارف کشاورزی دغدغه بوده است. آب این مناطق به کمک یک ایستگاه پمپاژ از مخزن سد کارون 3 به ارتفاعات مشرف‌به منطقه رسیده و با گذر از یک تونل به‌صورت ثقلی به‌طرف نقاط تحویل منتقل میشود. تراز نرمال سد در دوره بهره‌برداری 840 متر، تراز حداکثر مخزن 845 و تراز تاج آن 850 متر از سطح دریای آزاد هست، همچنین حداقل تراز آبگیری از دریاچه سد کارون 3 برابر با 800 متر هست. هدف از انجام پژوهش حاضر بهینه‌سازی سیستم انتقال آب کشاورزی هست. ازاین‌رو با انجام مطالعات پایه همانند هیدرولوژیکی و با استفاده از نرم‌افزار واترجمز برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر که بهینه‌سازی ترازی که آب به آن پمپاژ می‏گردد اقدام شد. محاسبه هزینه مربوط به لوله‌ها به‌عنوان تابع هدف. مطابق بهینه‌سازی‌های انجام شده کمترین هزینه در تراز 970 متر خواهد بود درصورتی‌که در طرح اولیه تراز تونل 1000 متر در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the dimensions of the agricultural water transfer system from the Karun 3 dam to the northeastern cities of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • javad ahadiyan 1
  • Sajad kiani 2
  • Pouria Asiaban 2
  • Hossein Azizi Nadian 3
  • mona omidvarinia 4

1 Associate Professor, department of hydraulic structures, faculty of water engineering and environmental, shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Ph.D. graduate of Hydraulic Structures, faculty of water engineering and environmental, shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Ph.D. Student, Department of civil, Environmental, architectural engineering and mathematics, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italy

4 Ph.D. graduate of hydraulic structures, shahid chamran university of Ahvaz, khuzestan water and power authority, KWPA, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Khuzestan province has fertile plains for agriculture. In recent years, the regular supply of water in Izeh plain and Bagh Malek has been a concern, especially for agricultural purposes. With the help of a pumping station, the water of these areas reaches the heights overlooking the area from the reservoir of the Karun 3 dam and moves by gravity towards the delivery points after passing through a tunnel. The normal level of the dam during operation is 840 meters, the maximum level of the reservoir is 845 and the top level is 850 meters from the level of the Azad sea, also the minimum and maximum level of water intake from the lake of Karun Dam 3 is equal to 800 and 845 meters, respectively. Basic studies and numerical methods to achieve the goal of the current research, which is to optimize the level to which water is pumped, it was done. According to the optimizations, the lowest cost will be at the level of 970 if the tunnel level of 1000 is considered in the initial plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • agricultural water
  • Karun 3 dam
  • Khuzestan province