بهینه‌سازی ابعاد سیستم انتقال آب کشاورزی از سد کارون 3 به شهرهای شمال شرق خوزستان

جواد احدیان؛ سجاد کیانی؛ پوریا آسیابان؛ حسین عزیزی نادیان؛ منا امیدواری‌نیا

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 112-126

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.367835.1030

چکیده
  استان خوزستان دارای دشت‌های حاصل خیز برای کشاورزی است. در سال‌های اخیر تأمین منظم آب دشت ایذه و باغ‌ملک به‌ویژه برای مصارف کشاورزی دغدغه بوده است. آب این مناطق به کمک یک ایستگاه پمپاژ از مخزن سد کارون 3 به ارتفاعات مشرف‌به منطقه رسیده و با گذر از یک تونل به‌صورت ثقلی به‌طرف نقاط تحویل منتقل می‌شود. تراز نرمال سد در دوره بهره‌برداری ...  بیشتر