ارزیابی ریسک روگذاری سدخاکی ونیار با استفاده از مدل پویایی سیستم ها و تاثیر سیلاب ناشی از روگذری بر اراضی پایین‌دست سد

علی ابراهیم زاده؛ بیتا باقری صیقلانی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1402، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.422313.1052

چکیده
  سد‌ها در مهار سیلاب و کاهش خسارت آن نقش موثری دارند. در سیلاب‌های فروردین ماه سال ۱۳۹۸، نقش و تأثیر سد‌های بزرگ در رودخانه‌های کارون، کرخه و دز به خوبی نمایان گردید و این سد‌ها با کاهش دبی اوج، خسارت سیلاب در پایین‌دست را کاهش داده و سیلاب را با ایمنی بیشتری عبور دادند. به هنگام سیلاب، بروز پدیده روگذری و عبور آب از روی سد‌ها، همواره ...  بیشتر

مطالعه عددی پایداری سد انحرافی کرخه تحت تاثیر تغییرات مورفولوژی بالادست آن با کمک نرم افزار هایHEC-RAS و SAP

بهرام جعفری؛ محمد حیدرنژاد

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.346138.1005

چکیده
  سیلاب شدید سال 1398 رودخانه کرخه از یک سو و تغییرات مرفولوژی و شرایط بستر رودخانه طی سالیان بعد از آغاز بهره برداری از سوی دیگر این هشدار را به کارشناسان می‌دهد تا بار دیگر با بررسی دوباره پایداری سد انحرافی کرخه (حمیدیه) از سلامت سد مطمئن شوند. استفاده از مدل‌های ریاضی به خاطر دقت بالا و در عین حال سادگی و دستیابی سریع به نتایج و آنالیز ...  بیشتر