مطالعه عددی پایداری سد انحرافی کرخه تحت تاثیر تغییرات مورفولوژی بالادست آن با کمک نرم افزار هایHEC-RAS و SAP

بهرام جعفری؛ محمد حیدرنژاد

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.346138.1005

چکیده
  سیلاب شدید سال 1398 رودخانه کرخه از یک سو و تغییرات مرفولوژی و شرایط بستر رودخانه طی سالیان بعد از آغاز بهره برداری از سوی دیگر این هشدار را به کارشناسان می‌دهد تا بار دیگر با بررسی دوباره پایداری سد انحرافی کرخه (حمیدیه) از سلامت سد مطمئن شوند. استفاده از مدل‌های ریاضی به خاطر دقت بالا و در عین حال سادگی و دستیابی سریع به نتایج و آنالیز ...  بیشتر