بررسی عملکرد مدل بیشینه آنتروپی در تعیین اهمیت عوامل مؤثر محیطی در ایجاد فرسایش خندقی در مناطق نیمه‌خشک

حمزه سعیدیان؛ کوروش شیرانی؛ افشین سلاجقه؛ رامین احمدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.407297.1047

چکیده
  یکی از مهمترین اشکال فرسایش آبی که باعث تخریب گسترده زمین می‌شود فرسایش خندقی است که در اقلیم‌های مختلف شدت آن نیز تغییرات زیادی دارد. در این پژوهش لایه‌های اطلاعاتی عوامل محیطی مانند نوع خاک، سنگ شناسی، کاربری اراضی، NDVI، بارش، تراکم آبراهه، فاصله از آبراهه و نوع اقلیم با استفاده از GIS برای حوزه آبخیز سراب هلیل استان کرمان به دست ...  بیشتر

مقایسه شرح مقاطع ژئوالکتریک سد های زیر زمینی مناطق کم آب و کویری (مطالعه موردی: سد زیر زمینی راور استان کرمان)

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ محمد رضا امینی زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/nawee.2023.378335.1031

چکیده
  روش ژئو الکتریک در دهه­های اخیر به علت کاربردهای فراوان در توسعه و تقویت آب­های زیرزمینی به یکی از مهمترین روش­های ارزشمند در زمینه مطالعات آب­های زیر زمینی تبدیل شده است. در این پژوهش تعداد 35 سونداژ در مخزن و محور سد زیر زمینی راور انجام شده است و همچنین عمق سنگ کف و توپوگرافی سنگ کف با استفاده از اطلاعات ژئوالکتریک نیز مشخص ...  بیشتر