ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی واکنش ارقام مختلف برنج به روش کاشت

سید امیر حسین موسوی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عبدالعلی گیلانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/nawee.2022.153890

چکیده
  توجه به زراعت برنج به دلیل مصرف زیاد آب در کشاورزی پایدار بسیار اهمیت دارد. این گیاه زراعی مهم‌ترین منبع غذایی در کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل اطلاع از مقدار آب مصرفی آن در ارقام مختلف با روش‌های کاشت گوناگون مهم است. چون انجام آزمایش‌های متعدد برای اطلاع از این موضوع نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است؛ لازم است از مدل‌سازی ...  بیشتر